עמותת עודד לקידום החינוך

הגישה המובילה את פעילות עמותת עודד היא שהבחירה בחינוך צריכה להיות חופשית, תוך התבוננות ולמידה של צרכי הילדים, המשפחה והקהילה, וגישה זו ראוי שתעמוד בלב העשייה החינוכית.

 תושבי משגב היו שותפים ביוזמות הראשונות של חינוך וולדורף בארץ. עם הגידול באוכלוסיית ישובי המועצה האזורית משגב, התגבשה קבוצת הורים ומורים אשר ייסדה את "עמותת עודד" שמטרתה הקמת מערכת חינוך וולדורף בסמוך ליודפת. בשנת 2003 החל ביה"ס את דרכו עם הכתה הראשונה.

בכוחות משותפים של הורים, הצוות החינוכי ובשיתוף פעולה עם אגף החינוך של המועצה, שואפת העמותה ליישום החזון של קהילה הפועלת יחד, לומדת, מחנכת את ילדיה תוך הקשבה לסביבה האנושית והגיאוגרפית בה אנו חיים. מאמצינו נושאים פרי וכיום בית הספר והגן מוכרים ע"י משרד החינוך ופועלים תחת פיקוחו. 

ניהול העמותה וביה"ס עודד- המבנה המשולש

המבנה החברתי המשולש הוא דרך של הבנת היחסים הדינמיים והבסיסיים בין התחומים העיקריים של החיים החברתיים: הספירה התרבותית-רוחנית, הספירה של הזכויות והחובות( פוליטיקה) והספירה הכלכלית. 

הגישה הארגונית האנתרופוסופית, מיסודו של ד"ר רודולף שטיינר, רואה "שלוש ממלכות" המתפקדות יחד, בתלות הדדית.

לכל ממלכה יש את העיקרון התפקודי שלה: 
העיקרון המוביל בתחום התרבותי - רוחני הוא חופש וחירות. 
בתחום הפוליטי/חברתי הוא זה של שוויון וצדק. 
ובחיים הכלכליים – הדדיות ושיתוף. 

"כשכל אחד מעקרונות אלו מיושם בתחומו יכולה להיות התפתחות של חברה בריאה."
ר. שטיינר

מבנה ארגוני בביה"ס וגן "עודד"

בכל גוף פעילים בהתנדבות אנשים מצוות ביה"ס והגן + הורים אשר בחרו בעצמם היכן ברצונם לפעול. 
אין הצבעות לבחירת האנשים הפעילים בצוותים .החלטות מתקבלות בקונצנזוס ולא בהצבעת "הרוב קובע". 
לכל גוף תפקידים מוגדרים ומנדט לקבלת החלטות בתחומו . כל צוות רשאי ואף מתייעץ עם צוותים נוספים לפני קבלת החלטות.

1. תחום תרבותי - רוחני . 

הגופים העוסקים בקביעת החזון החברתי והפדגוגי הם: 
* קולגיום – מפגש של מחנכים/מורים/תרפיסטים/אנשי מנהלה 
* צוות קהילה – הורים ומורים 

2. תחום חברתי . 

הגוף המרכזי של קבלת החלטות במגוון הנושאים החברתיים והכלכליים הוא 
צוות נושא המורכב מנציגי הורים וצוות בית הספר והגן. 

3. התחום הכלכלי. 

הגופים הפועלים ליישום והוצאה לפועל את החזון החברתי בהיבט הכלכלי: 
* עמותה - גוף משפטי נושא באחריות הכלכלית של ביה"ס והגן ומטרתו בניית והפעלת ביה"ס וגן וולדורף בסמוך ליודפת. העמותה פועלת באמצעות אסיפה כללית של חברי עמותה, ועד עמותה, צוות כספים/ ועדת ביקורת. 

חזון יוזמת עודד:

שאיפתנו היא שהלימוד וההוראה ייעשו מתוך אהבה וחופש, ויפגשו את הילד/ה, על-פי הגישה ההתפתחותית האנתרופוסופית כישות שלמה.

דרך ההוראה תהיה חיה, מתחדשת ואמנותית ותיצור חוויית בית לילדים, למורים ולהורים.

היוזמה תעודד ותאפשר לחבריה מרחב משותף להתבוננות, תוך חתירה מתמדת לטיפוח יחסי אנוש בריאים בתוך ביה"ס ומחוצה לו.

היוזמה תשאף למצוא מענה הולם לצרכים הכלכליים השונים של הילדים, המורים וההורים.

היוזמה תקדם ותטפח תנאים פיסיים נאותים התומכים בעשייה חינוכית ומזמנים קשר לאדמה ולעבודה, הן בחללים הסגורים והן במרחב הפתוח.

 

resized_DSC_0140
resized_DSC_0463
resized_IMG_3635
resized_חגאביב2016_(2)