חזון יוזמת עודד

שאיפתנו היא שהלימוד וההוראה ייעשו מתוך אהבה וחופש, ויפגשו את הילד/ה, על-פי הגישה ההתפתחותית האנתרופוסופית כישות שלמה.

דרך ההוראה תהיה חיה, מתחדשת ואמנותית ותיצור חוויית בית לילדים, למורים ולהורים.

היוזמה תעודד ותאפשר לחבריה מרחב משותף להתבוננות, תוך חתירה מתמדת לטיפוח יחסי אנוש בריאים בתוך ביה"ס ומחוצה לו.

היוזמה תשאף למצוא מענה הולם לצרכים הכלכליים השונים של הילדים, המורים וההורים.

היוזמה תקדם ותטפח תנאים פיסיים נאותים התומכים בעשייה חינוכית ומזמנים קשר לאדמה ולעבודה, הן בחללים הסגורים והן במרחב הפתוח.