התמודדות ואתגרים

שם הספר: עץ המשי / מאת : ג'נאג שיאן ליאנג /
שם הספר: קיסרות השמש / מאת : ג' באלארד /
שם הספר: הגשר על נהר קוואי / מאת : פייר בול /
שם הספר: סדקו רוצה לחיות / מאת : קרל ברוקנר /
שם הספר: קורות חיי / מאת : הלן קלר /
שם הספר: אפשר למות מזה / מאת : פ' אריק /
שם הספר: חסות / מאת : סמי מיכאל /
שם הספר: פגיעה ישירה / מאת : דבורה עומר /
שם הספר: עץ הדומים תפוס / מאת : גילה אלמגור /
שם הספר: משאלות חורף / מאת : רוני גבעתי /
שם הספר: המסמר האחרון / מאת : יצחק נוי /
שם הספר: הגיבן מנוטר דאם / עלובי החיים / מאת : ויקטור הוגו /
שם הספר: אוהל הדוד תום / מאת : ה' ביצ'ר סתו /
שם הספר: השד מן השביעית / מאת : ק' מקושינסקי /
התמודדות ואתגרים1
התמודדות ואתגרים2
התמודדות ואתגרים3

Tivonet