חברה ונוער

שם הספר: אורי / מאת : אסתר וורצל שטרייט /
שם הספר: תרנגול כפרות / מאת : אלי עמיר /
שם הספר: לאהוב עד מוות / מאת : דבורה עומר /
שם הספר: שושה / מאת : י' בשביס זינגר /
שם הספר: אהבה ראשונה / פלגים באביב / מאת : טורגנייב /
שם הספר: הנייה / מאת : ה' סנקביץ' /
שם הספר: הסחרחורת שבים / מאת : רנדולף סטו /
שם הספר: מרג'ורי מורנינגסטאר / מאת : הרמן ווק /
שם הספר: עפיפונים / מאת : רומן גארי /
שם הספר: גבעת האיריסים השחורים / מאת : יצחק נוי /
שם הספר: 1984 / חוות החיות / מאת : ג'ורג' אורוול /
שם הספר: יומנה הפרטי של איה הג'ינג'ית / מאת : פוצ'ו /
חברה ונוער1
חברה ונוער2
חברה ונוער3

Tivonet