למידה מהבית

כל ילד נמצא בביתו, בסביבתו המוכרת, ביחד עם משפחתו. זהו רגע של נשיאה משותפת עם משנה חשיבות להדדיות ושייכות בקהילה (ביישוב, בבית הספר, בכיתה). דאגתנו העיקרית היא לתת מענה לצרכים החינוכיים של הילדים בהתאם לגילם ומצב ההתפתחותי לפי תפיסת חינוך ולדורף והרוח הייחודית של קהילת ׳עודד׳.

אנחנו שואפים לשמור ולטפח את הקשרים הקיימים בקהילה, למצות את מגוון האפשרויות למפגש חי ולהשתמש במידה מושכלת ורגישה בערוצי המדיה ללמידה מרחוק. 

אנחנו מבינים את החשיבות שיש לשגרה ולמסגרת יומיומית בריתמוס קבוע. צוות ההוראה ירכז חומרים באתר של כל כיתה לטובת עבודה בבית. כדי להימנע מעומס מיותר נצמצם תכנים ונקבע סדר עדיפויות בהתאם לגיל הילדים. 

המחנכים יקבעו מפגשי זום לפי שיקול דעתם ובהתאם לצרכים של כל כיתה. המפגשים יהיו ממוקדים ככל האפשר כדי ליצור זמן מסך מוגבל. אנחנו מעודדים את הילדים לבצע משימות בלוח זמנים ברור. בכיתות א׳ - ד׳ לא יתקיימו מפגשי זום כיתתיים. 

עקרונות מנחים

- שדרוג אתר בית הספר ופתיחה של כיתות דיגיטליות (״google classroom״) 
- הצטרפות לתוכנית התקשוב של משרד החינוך; כלומר, שימוש בספקי תוכן, שירותי ׳ענן׳, וקבלה של מחשבים ניידים להשאלה.
- חידוש הפעילות של צוות קהילה לשמירה וטיפוח שיתוף פעולה עם הבית
- הקמת צוותים תומכים במחנכים ובכיתות השונות  
- עבודה אינטנסיבית של צוות כלכלי כדי לתת מענה לאתגרים הכלכליים בימים אלו.  

דגשים לעבודה בבית הספר

- יוקם אתר כיתתי במסגרת גוגל קאלסרום (קישור באתר ביה״ס). 
- תנתן מערכת שבועית הכוללת כשלוש משימות יומיות.
- המשימות ישמרו על איזון בין מיומנויות למידה, צרכים חברתיים-רגשיים ועמלניים. 
- בכל שבוע תיערך שיחה אישית בין המחנך לילד והוריו.
- על מנת לשמור על קשר רציף עם הילדים ולתמוך בלמידה מהבית, מחנך הכיתה יקבע אופן (זום, טלפון) ומינון מפגשים סדיר, ויידע את הורי הכיתה והילדים.


כיתות א' – ד'

- יוקם אתר כיתתי במסגרת גוגל קאלסרום (קישור באתר ביה״ס). 
- תנתן מערכת שבועית לימי לימוד משעה 9:00 ועד השעה 13:00.
- יום-יומיים בשבוע יוקדשו לפעילות של ״כיתה עמלנית ביישוב״, יהיו שיחות אישיות ותגבור לימודי. 
- המשימות ישמרו על איזון בין מיומנויות למידה, צרכים חברתיים ועמלניים. 
- בכל שבוע תיערך שיחה אישית בין המחנך לילד והוריו במסגרת פרידה וסיכום יום או בשעות שיקבעו מראש.

כיתות ה' – ח'

צוות ביה"ס - מחנכים, מורים, מערך תמיכה - מחפש אחר דרכים להבין מהם הצרכים של הילדים ומשפחותיהם  - לפעול ולעזור.
אתם מוזמנים לפנות בכל צורך וקושי - לימודי, רגשי, משפחתי.
ניתן לעשות זאת ישירות למחנכים ואפשר גם דרך המלוות מטעם מערך תמיכה - 

רחלי - מלווה את כיתות ה'-ח'.   050-6852249
אסתר - מלווה את כיתות ד', ג' עופרה, ב' יובל.  052-8337212
עירית - מלווה את כיתות א', ב' חנן, ג' לנה.  054-7436282

אנחנו נוכל להבין אלו מענים נדרשים - מה ניתן לעשות בכוחותינו על ידי צוות ביה"ס, כולל להציע את עזרתה של שרית - פסיכולוגית ביה"ס. 
וכמובן, ננסה להפנות לעזרות שונות מחוץ לביה"ס.

הרגישו נוח להתקשר, גם בשביל להתלבט או להתייעץ.

מערך תמיכה

-מפגש שבועי של צוות בית הספר יתקיים בהתאם להנחיות.  
-מחנכות ומחנכים יפגשו תדיר לשיתוף וחשיבה על מצב הילדים.
-אספות הורים יתקיימו לפי הצורך בהתאם להנחיות. 
-מנדטים וצוותי עבודה ימשיכו להיפגש בתדירות רגילה בהתאם להנחיות.

מפגשים של הצוות
למידה מהבית
למידה מהבית
למידה מהבית