בית ספר עודד

 

 

 

בית ספר עודד

 

 

 

בית ספר עודד

 

 

 

 


בית-הספר "עודד" הוא ביה"ס צומח, שהוקם בשנת 2003 על-ידי עמותת- הורים והמועצה האזורית משגב. הורים מישובי המועצה, חיפשו אלטרנטיבה חינוכית לילדיהם וקבעו להם כמטרה: הקמת ביה"ס יסודי בשיטת "חינוך וולדורף" באזור הישוב יודפת.
בתמיכת משרד החינוך ובהשתתפות המועצה האזורית משגב, שראתה את הקמת ביה"ס כגורם אשר יתרום למגוון האפשרויות החינוכיות באזור וימשוך ע"י כך עוד משפחות לבוא לגליל, קמה הכתה הראשונה בשנת הלימודים תשס"ד 2003-4.
ביה"ס וגן עודד פועלים כמוסדות מוכרים ורשמיים של משרד החינוך ונמצאים תחת פיקוחם.


כיום מונה ביה"ס שמונה כיתות בהם לומדים כ-270 ילדים והוא מיועד לעשר כיתות (א'-ח' ושתי כיתות חינוך מיוחד שיוקמו בעתיד) בהם ילמדו כ-350 ילדים.


לצד ביה"ס פועלים בתחום המועצה מספר גני-ילדים בשיטת וולדורף וביניהם גן שמפעילה העמותה. בוגרי ביה"ס יוכלו להמשיך דרכם בחינוך וולדורף בתיכון בהרדוף.

יסודות עיקריים בדרכו החינוכית של ביה"ס עודד


הסביבה כחלק מן החיים
התפיסה ההוליסטית המאפיינת את חינוך וולדורף היא חלק מתמונת עולם רחבה המתממשת הלכה למעשה בחיי היומיום במשגב, קהילה בעלת מודעות אקולוגית גבוהה.
בביה"ס מושם דגש על האדם כחלק מהטבע בנושאים כמו: חקלאות אורגנית, טיפול בבעלי חיים, שימוש בחומרים טבעיים, מיחזור, ימי טיול קבועים ופעילות חוץ, כחלק מהשגרה.
כל זאת בצד מסר של שילוב הסביבה ושמירה על חיים ברי-קיימא, העובר בשיעורים הרגילים, כחלק אינטגרלי בתפישה חינוכית זו.
אמנות שהיא חינוך וחינוך שהוא אומנות
האמנות משמשת כאחד הכלים הטובים ביותר ללימוד בגיל זה. מטבעה היא פונה לרגש ולחוויה ומעצבת אותם.


חינוך וולדורף בבית הספר היסודי הנו קודם כל חינוך אומנותי. כל מקצוע ומקצוע נלמד באופן האומנותי ביותר, שיעורי האמנות אינם נלמדים לאחר השיעורים העיוניים, אלא כחלק מהם, וכך כל שיעור ושיעור הופך לחוויה אומנותית יוצרת. כל ילד מנגן, שר, מצייר, רוקד, רושם ומפסל כדבר מובן מאליו כחלק מהעשייה החינוכית.
יהדות- זיקה לעם ולארץ ישראל


חינוך וולדורף הוא בתפישתו הומני – אוניברסלי. כוונתנו היא למצוא את החיבור הנכון לשורשינו היהודיים, הבאים לידי ביטוי במסורת, בחגים, בטכסי-החיים, בהכרת ואהבת ארצנו. שילובם של ערכי-היהדות לצד החינוך לערכים הומניים המשותפים לדת היהודית ולחינוך אוניברסלי , הוא התשתית למעשה החינוכי כולו בבית הספר.
יודפת , בה בחרנו להקים את בית-הספר, שימשה כאחד המרכזים החשובים לישוב היהודי בגליל לפני 2000 שנה. ביה"ס עודד מהווה היום חיזוק נוסף בפיתוח וביסוס ההתיישבות שחידשה את האחיזה והנוכחות בחבל ארץ נפלא זה.


חינוך מרפא

בעצם מהותו מהווה חינוך וולדורף חינוך מרפא ואף רואה את ייעודו בשילוב ילדים עם צרכים מיוחדים בבי"ס "רגיל" כבודדים בכיתה או ככיתת חינוך מיוחד המשולבת בפעילויות ביה"ס.
בין אנשי הקבוצה המייסדת ישנם אנשים העוסקים בחינוך מרפא ורואים בהקמת מסגרת עבור ילדים בעלי צרכים מיוחדים משימה מרכזית לעתיד.בכוונתנו לפתוח שתי כיתות מיוחדות בעתיד.


Tivonet